Algemene voorwaarden workshops en cursussen

Algemene voorwaarden workshops en cursussen

Aflasten en annuleren
Op deze pagina vind je informatie over de algemene voorwaarden bij deelname aan een workshop of cursus bij Tekenen in Rotterdam. Hélène Peters Illustraties behoudt zicht het recht voor om een workshop of cursus bij Tekenen in Rotterdam te allen tijde af te lasten. Ik doe er alles aan om dit te voorkomen, maar wanneer dit gebeurt, krijgen de ingeschreven deelnemers van de betreffende workshop/cursus het betaalde workshop-/cursusbedrag teruggestort.

Als je zelf je deelname aan één van mijn workshops/cursussen annuleert, krijg je, als je al betaald hebt,  het volledig betaalde bedrag retour.

Annuleer je echter binnen 1 week voor aanvang van de betreffende workshop/cursus, dan krijg je 50% van het betaalde bedrag terug.  Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang, dan kan ik je het betaalde workshop/cursusgeld, vanwege reeds gemaakte kosten, helaas niet meer terugstorten.

Inschrijven en betalen
Je deelname aan een workshop of cursus is pas definitief wanneer je betaling binnen is. Als je je hebt opgegeven, maar je betaling staat niet binnen 2 weken vóór aanvang van de workshop of cursus op mijn bankrekening, dan vervalt je inschrijving en kan ik je plaats aan iemand anders geven.

De workshops en cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Mocht een workshop of cursus niet doorgaan dan hoor je dat uiterlijk 1 dag voor aanvang per email. Je ontvangt dan het betaalde workshop- of cursusbedrag voor deelname uiteraard retour.

Aansprakelijkheid
Tijdens de workshops en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op je kleding of spullen. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk, dus denk er altijd aan om oude kleding aan te trekken als we gaan werken met bijvoorbeeld verf, inkt of houtskool. Ik kan je kleding of andere eigendommen niet vergoeden als deze door de gebruikte materialen bevuild of beschadigd raken.

Hélène Peters Illustraties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Hélène Peters Illustraties het recht om deze persoon te verwijderen alsmede deelname aan volgende workshops of lessen van de cursus te weigeren. Hierbij volgt geen restitutie van het workshop-/cursusgeld.

Algemene voorwaarden workshops en cursussen – algemeen
Hélène Peters Illustraties behoudt zich het recht voor om de workshops en cursussen van Tekenen in Rotterdam inhoudelijk te veranderen. Ook kan ik de prijs voor deelname aan de workshops en cursussen aanpassen indien aanvullende kosten dit noodzakelijk maken om de workshop/cursus doorgang te kunnen laten vinden. Uiteraard zal ik de deelnemers van de betreffende workshop/cursus hiervan op de hoogte stellen.

De actuele workshop- en cursusagenda vind je hier.