Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hélène Peters Illustraties, gevestigd aan Zevengetijdeklaver 4, 3069 DK Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.helene-illustraties.nl
Zevengetijdeklaver 4
3069 DK Rotterdam
Telefoon 0644698268

Hélène Peters is de functionaris Gegevensbescherming van Hélène Peters Illustraties. Zij is te bereiken via info@helene-illustraties.nl


Welke persoonsgegevens?
Hélène Peters Illustraties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (soms) verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (bijna nooit)
– Telefoonnummer (bijna nooit)
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (voor de betaling van deelname aan mijn workshop/cursussen).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@helene-illustraties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Hélène Peters Illustraties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling
– verzenden van onze nieuwsbrief
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten (bestellingen uit het webwinkeltje) bij je af te leveren
– Hélène Peters Illustraties analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Hélène Peters Illustraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hélène Peters Illustraties neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hélène Peters Illustraties) tussen zit. Hélène Peters Illustraties gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp (nieuwsbriefprogramma) registreert de automatische in- en uitschrijvingen van onze maandelijkse nieuwsbrief zodat ontvangers zelf kunnen bepalen of ze deze nieuwsbrief nog willen ontvangen. Dit heeft verder geen gevolgen voor de betrokkene anders dan het eventueel niet meer ontvangen van de nieuwsbrief.

WordPress beheert deze website.  Als bezoekers reacties achterlaten op deze site, verzamelt WordPress de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. WordPress deelt geen persoonlijke data met derden.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard
Hélène Peters Illustraties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Emailadres:
Zolang betrokkene onze nieuwsbrief wil ontvangen blijven deze gegevens bewaard.

Naam en adres:
Alleen de naam van betrokkene wordt zolang nodig is voor de administratie bij de Belastingdienst (te weten 10 jaar), bewaard. Adresgegevens worden alleen gebruikt op het moment dat één van onze producten wordt toegezonden. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Telefoonnummer:
Deze gegevens worden na afloop van de workshop of cursus verwijderd

Bankrekeningnummer:
Deze gegevens worden na afloop van de workshop of cursus verwijderd (zij blijven uiteraard wel te zien via onze bankrekening).

Delen van persoonsgegevens met derden
Hélène Peters Illustraties verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Hélène Peters Illustraties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hélène Peters Illustraties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je aangeven door een email te sturen naar info@helene-illustraties.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@helene-illustraties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hélène Peters Illustraties zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hélène Peters Illustraties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tenslotte
Hélène Peters Illustraties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@helene-illustraties.nl

14 februari 2018